Синтагма – ТЕСТ

Синтагма – ТЕСТ

Стилске фигуре – тест

Непроменљиве речи – тест (8.р.)

Српски романтизам – утврђивање

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Скуп двеју или више речи, од којих је једна главна, а остале зависе од ње, назива се:

2. Обележи реченицу у којој је објекат исказан синтагмом:

3. Одреди врсту синтагме: Књига о животињама:

4. Синтагма: Брзо трчати по врсти је ____________ синтагма.

5. Придевске синтагме у реченици могу имати функцију:
6. Одреди врсту синтагме: Поприлично леп:

7. Зависне чланове синтагме _________ изоставити.

8. Прилошка синтагма је она у којој је главна реч ____________.

9. Глаголска синтагма је она у којој је главна реч глагол у облику:

10. Означи врсту синтагме која је употребљена у реченици: Река је била веома немирна.
11. Издвој главну реч у синтагми: Дрвени рекет за тенис.

12. Издвој главну реч у синтагми: Домаћи колач са малинама.

13. Означи врсту употребљене синтагме у реченици: Уморио се носећи џак.

14. Именичка синтагма може имати функцију:

15. Означи врсту синтагме у реченици: Јуче је било изузетно топло.
16. Одреди службу синтагме у реченици: Исплатићу ти сав новац у догледно време.

17. Издвој главну реч у именичкој синтагми: Плетена корпа за веш.

18. У оквиру једне шире синтагме често се може наћи друга, ужа синтагма.

19. Издвој придевску синтагму у реченици: Моја соба је врло велика.

20. Одреди службу придевске синтагме у реченици: Моја соба је врло велика.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ