Predmet istraživanja, istorijski razvoj i značaj ekologije- Test za 8. razred

Predmet istraživanja, istorijski razvoj i značaj ekologije- Test za 8. razred

1. Životna sredina je:

2. Termin ekologija uveo je u drugoj polovini 19. veka:

3. Biocenoza (životna zajednica) zajedno sa biotopom čini:

4. Ekologija je nauka koja se bavi proučavanjem:

5. Zaštita životne sredine je:
6. Deo prostora u kome određena vrsta obavlja svoje životne aktivnosti je:

7. Radi lakšeg izučavanja životnu sredinu delimo na:

8. Ekologija kao nauka doprinosi:

9. Pod spoljašnjom sredinom nekog organizma podrazumevaju se svi uticaji:

10. Prostor koji naseljava životna zajednica naziva se:
11. Pravim utemeljivačem ekologije kao nauke smatra se:

12. Ekologija se dalje deli na nekoliko naučnih disciplina, neke od njih su:

13. Biotop ne predstavlja uvek životno stanište pojedinačnih vrsta.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста