Predmet istraživanja, istorijski razvoj i značaj ekologije- Test za 8. razred

Predmet istraživanja, istorijski razvoj i značaj ekologije- Test za 8. razred

1. Biocenoza (životna zajednica) zajedno sa biotopom čini:

2. Ekologija je nauka koja se bavi proučavanjem:

3. Biotop ne predstavlja uvek životno stanište pojedinačnih vrsta.

4. Pod spoljašnjom sredinom nekog organizma podrazumevaju se svi uticaji:

5. Zaštita životne sredine je:
6. Termin ekologija uveo je u drugoj polovini 19. veka:

7. Životna sredina je:

8. Ekologija se dalje deli na nekoliko naučnih disciplina, neke od njih su:

9. Ekologija kao nauka doprinosi:

10. Radi lakšeg izučavanja životnu sredinu delimo na:
11. Prostor koji naseljava životna zajednica naziva se:

12. Deo prostora u kome određena vrsta obavlja svoje životne aktivnosti je:

13. Pravim utemeljivačem ekologije kao nauke smatra se:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста