Predmet istraživanja, istorijski razvoj i značaj ekologije- Test za 8. razred

Predmet istraživanja, istorijski razvoj i značaj ekologije- Test za 8. razred

1. Ekologija je nauka koja se bavi proučavanjem:

2. Biocenoza (životna zajednica) zajedno sa biotopom čini:

3. Ekologija kao nauka doprinosi:

4. Deo prostora u kome određena vrsta obavlja svoje životne aktivnosti je:

5. Prostor koji naseljava životna zajednica naziva se:

6. Termin ekologija uveo je u drugoj polovini 19. veka:

7. Ekologija se dalje deli na nekoliko naučnih disciplina, neke od njih su:

8. Radi lakšeg izučavanja životnu sredinu delimo na:

9. Zaštita životne sredine je:

10. Biotop ne predstavlja uvek životno stanište pojedinačnih vrsta.

11. Životna sredina je:

12. Pravim utemeljivačem ekologije kao nauke smatra se:

13. Pod spoljašnjom sredinom nekog organizma podrazumevaju se svi uticaji:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста