Zagađivači vazduha, vode i zemljišta – test za 8. razred

Zagađivači vazduha, vode i zemljišta  – test za 8. razred

Сличну проверу у Word формату преузмите на линку испод.

Zagađivači vazduha, vode i zemljišta – test za 8. razred

Резултат теста

1. Da li se pojam životna sredina razlikuje od pojma prirodna sredina?

2. Sredina bez čovekovih aktivnosti je:

3. Životnu sredinu čini:

4. Naučna disciplina koja se bavi proučavanjem životne sredine naziva se:

5. Hemija životne sredine je deo hemije koji proučava:
6. Skup različitih mera i postupaka koji sprečavaju ugrožavanje životne sredine i doprinose da se sačuva biološka ravnoteža podrazumeva:

7. Zagađivačem nazivamo:

8. Šta od navedenog dovodi do zagađivanja voda?

9. Koji proces dovodi do bujanja algi na površini vode, pri čemu one troše kiseonik, trule i daju različite proizvode?

10. Najčešći izazivači aerozagađenja su:
11. Sagorevanje fosilnih goriva u različitim industrijskim postrojenjima utiče na stvaranje:

12. Gasovi kao što su ugljen-dioksid, hlorofluorougljovodonici, metan i dr. svojim nagomilavanjem u atmosferi dovode do:

13. Kako nastaju kisele kiše?

14. Glavni zagađivači zemljišta su:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ