Табела – тест (8. разред)

Табела – тест (8. разред)

Резултат теста

1. Означити ТАЧАН исказ:

2. Сервис „у облаку” може кориснику да понуди:

3. Апликације за уређивање текста или табеле за унакрсна израчунавања „у облаку” немају опцију „Саве” зато што:

4. Када је документ у облаку подељен са другим сарадницима:

5. Дијаграм на слици се зове:
6. Дијаграм на слици се зове:

7. Дијаграм на слици се зове:

8. Уколико подаци које визуелизујемо представља промену неке величине у време, најпогодније је користити

9. Уколико желимо да визуелизујемо учеће појединачних делова у целини, најбоље је користити

10. Означи НЕТАЧАН одговор:
11. Приликом копирања формуле Ексел:

12. Измена вредности у некој ћелији табеле:

13. Означи тачан исказ:

14. Означи тачан исказ:

15. Чему служи функција АВЕРАГЕ у Екселу?
16. Који од следећих примера представља функцију у Екселу:

17. Чему служи функција МАКС у Екселу?

18. Означи тачан исказ:

19. У ћелију Б5 је унета вредност 123,7896. Ако наложимо Екселу да садржи ћелије Б5 приказане на тачно три децимале, видећемо:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ