Svetlosne pojave – test (8. razred)

Svetlosne pojave – test (8. razred)

Sličnu proveru u Wordu  formatu možete preuzeti na linku ispod.

Svetlosne pojave – test (8. razred)

Резултат теста

1. Oblast fizike koja proučava osobine svetlosti, njene izvore, prostiranje, uzajamno delovanje s materijom, kao i konstruisanje instrumenata koji koriste i detektuju svetlost, naziva se _________.

2. Svetlost se _______ prostirati kroz vakuum i kroz sredine u sva tri agregatna stanja( čvrsto, tečno i gasovito).

3. Putanje prostiranja svetlosti nazivamo _____________.

4. Svetlost se prostire ________dakle, svetlosni zraci su ________linije.

5. Odbijanje svetlosti od neke površine naziva se ________.
6. Napisati zakon odbijanja svetlosti

7. Glatke površine koje odbijaju najveći deo svetlosti koja na njih pada nazivaju se _________.

8. Udubljena ili _______ ogledala; ispupčena ili _______ ogledala.

9. Šta je žižna daljina?

10. Brzina svetlosti u vakuumu iznosi ____________.
11. Dvostruko ispupčeno sočivo koje se nalazi u vazduhu jeste _________ a dvostruko udubljeno sočivo koje se nalazi u vazduhu jeste _________.

12. Navedi dva optička optička uredjaja koji se koriste za dobijanje likova većih od predmeta.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ