Природна радиоактивност.Радиоактивно зрачење – тест

Резултат теста

1. Атомско језгро се састоји од:

2. Редни број (Z) једнак је:

3. Масени број (А) једнак је:

4. Наука која проучава структуру, својства и трансформације атомских језгара се назива:

5. Када је број протона приближно једнак броју неутрона, језгро је:
6. Радиоактивна језгра у највећој мери зависи од енергије којом су нуклеони у датом језгру везани.

7. Радиоактивна језгра припадају групи:

8. У одређеном тренутку радиоактивно језгро се спонтано распада.Притом настаје ново језгро, емитују се одређене честице или зраци и ослобађа се одговарајућа енергија.Ова појава се назива:

9. Појаву радиоактивности је открио:

10. Установљено је да честице које емитују различити радиоактивни елементи не понашају се на исти начин у електричном, односно магнетном пољу.
11. Постоје три врсте радиоактивног зрачења:

12. Природна радиоактивност је процес спонтаног распада нестабилних језгара при којем се емитују алфа, бета или гама зраци.

13. Алфа распад се дешава у нестабилним масивним језгрима.

14. Алфа честица је заправо:

15. Приликом бета распада радиоактивно језгро се трансформише у ново језгро и емитује један електрон.
16. Да ли постоји позитивна бета честица, односно позитрон у бета распаду?

17. Када се језгро налази у побуђеном стању ради се о:

18. Период полураспада је време за које се распадне половина укупног броја језгара неког радиоактивног елемента.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ