Ekosistemi mora. Zagađenje i mogućnost zaštite – test za 8. razred

Ekosistemi mora. Zagađenje i mogućnost zaštite  – test za 8. razred

Sličnu proveru u Wordu  formatu možete preuzeti na linku ispod.

Ekosistemi mora. Zagađenje i mogućnost zaštite – test za 8. razred

1. U uslovima velikih morskih dubina organizmi se susreću sa:

2. Morska zvezda živi:

3. Razlagači u morskim sistemima su:

4. Šta je plankton?

5. Delfin je vrsta:
6. Zonu slobodne vode nastanjuje:

7. Razarajući talasi (cunami) su posledica:

8. Najveća školjka Jadranskog mora, koja živi u simbiozi sa jednom vrstom raka, koji je upozorava na opasnost je:

9. Prvi u lancu ishrane među ispod navedenim organizmima je:

10. Lignja spada u:
11. Šta od navedenog spada u direktno zagađenje vode?

12. Koja od navedenih vrsta naseljava nekton?

13. Plima i oseka nastaju kao posledica:

14. Morske struje nastaju:

15. Označi TAČNU tvrdnju:
16. Adaptacija kod raže sa zaštitnom ulogom je:

17. Klimatske promene koje dovode do povećanja temperature vode svetskog mora direktno utiču na ugrožavanje mora i okeana.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста