Sastavljanje električnih kola – Test za 8. Razred

Резултат теста

1. Strujno kolo sačinjavaju:

2. Pored osnovnih elementa u strujnom kolu se često nalaze i:

3. Struja će poteći kroz električno kolo samo ako su njegovi krajevi spojeni za dve tačke između kojih postoji razlika u potencijalu-napon u (V).

4. Da bi struja stalno tekla kroz strujno kolo mora postojati određeni stalni napon koji nam obezbeđuje izvor električne energije.

5. U šemi strujnog kola označeno sa (E) označava?
6. Kod električnih instalacija u kući postoje strujna kola za korišćenje električne energije u domaćinstvu kao:

7. Priključkom strujnog kola na 220V ostvaruje se koje napajanje električnom energijom?

8. Priključkom električnog kola na tri faze ostvaruje se koje napajanje električnom energijom?

9. Kod ključnog priključka električne energije, vazdušni i kablovski, šta je označeno pod rednim brojem 3?

10. Pod kojim rednim brojem je na slici označena dvopolna šema?
11. Spoj dve ili više priključnica može biti izveden iz jedne ili više razvodnih kutija ali se uvek svaka priključnica vezuje za fazne i nulti provodnik, a ukoliko je šuko i za uzemljenje.

12. Na prikazanoj slici pod rednim broje 2 je prikazano?

13. Označi sliku na kojoj se nalazi strujno kolo rešoa:

14. Kod strujnog kola sijalice sa naizmeničnim prekidačem nulti provodnik se dovodi direktno do sijaličnog grla.

15. Šeme sa simbolima prikazuju kako treba međusobno povezati sastavne električne elemente i provodnike koji čine jednu celinu.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ