Глаголски облици – тест

Глаголски облици – тест

Правопис – припремна настава

Падежи – тест

Глаголи (основе, род и вид) – тест

Резултат теста

1. Препознај гласовну промену у речи ДЕОБА (делити).

2. Препознај гласовну промену у речи МРЖЊА (мрз+ња).

3. Препознај гласовну промену у речи НАПАЋЕН (напат+јен).

4. Препознај гласовну промену у речи ТОБЏИЈА (топ+џија).

5. Препознај гласовну промену у упитној заменици у дативу КОМ (којем).




6. Препознај гласовну промену у речи ЂАЦИ (ђак+и).

7. Препознај гласовну промену у речима КНЕЖЕ, БОЖЕ, УЧЕНИЧЕ, ДУШЕ (вокатив једнине).

8. Препознај гласовну промену у речи ВРЕДНО (вредан).

9. Препознај гласовну промену у речи АУТОБУСКИ (аутобус+ски).

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ