Teorija evolucije

Teorija evolucije

1. Nauka koja proučava fosile naziva se:

2. Koji evolutivni mehanizam je prikazan na fotografiji iznad?

3. Darvinove zebe se razlikuju po obliku i veličini _______.

4. Evolucije nema bez mutacija.

5. Koju životinju je Lamark koristio kao primer da objasni teoriju evolucije?
6. Postavke Darvinove teorije su:

7. ______ je prednost u preživljavanju onih jedinki koje su se bolje prilagodile staništu.

8. ______ se, u procesu polnog razmnožavanja, kombinuju i daju nove osobine.

9. Fosili organizama koji potiču iz istog vremenskog perioda nazivaju se evolutivni ______.

10. Fosili koji imaju odlike dve grupe organizama nazivaju se ______ fosili.
11. Po Darvinovoj teoriji evolucije- svi organizmi su nastali od zajedničkog pretka.

12. Postavke Lamarkove teorije evolucije su:

13. Teorije evolucije naučno objašnjavaju postanak života, kako su se živa bića menjala i razvijala tokom vremena i kojim pojavama su te promene uslovljene.

14. Prvu teoriju evolucije postavio je:

15. Na čijoj teoriji se zasniva savremena teorija evolucije?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста