Дијалекти српског језика и развој српског књижевног језика – тест

Дијалекти српског језика и развој српског књижевног језика – тест

Грађење речи

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Енглески и холандски језици спадају у:

2. Источнословенске, западнословенске и јужнословенске групе језика настале су од ____________ језика.

3. У коју језичку групу спада српски језик?

4. Према замени некадашњег гласа „јат” разликујемо (и)јекавски и _______ изговор.

5. Дугом Е у екавском изговору одговара ____ у (и)јекавском.
6. Обележи књижевне изговоре:

7. У књижевном језику правилно је јотовање гласова Д и Т, а јотовање гласова Л и Н није.

8. Дијалекти који се налазе у основи српског књижевног језика екавског изговора су:

9. Обележи особине шумадијско-војвођанског дијалекта:

10. У ком дијалекту најчешће не долази до јављања гласа Х?
11. Народни језик има нормативну граматику, речник и правопис.

12. Обележи карактеристике књижевног језика:

13. Којим наречјем се говори на територији Србије?

14. Други назив за рускословенски језик је:

15. Славеносрпски језик је наставио да се употребљава и након Вукове реформе.
16. Најстарији рукопис написан на српскословенском језику је:

17. Први Вуков речник садржао је:

18. Друго издање Српског рјечника објављено садржало је 40 000 речи.

19. Вук је слово Ј преузео из ________.

20. Прва штампана граматика српског језика била је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ