Грађење речи – тест

Грађење речи (вежбање за осми разред; творба речи)

Правопис – тест

Придеви

„Све ће то народ позлатити“, Лаза Лазаревић – тест

1. Према настанку речи се деле на:

2. Начини творбе речи су:

3. Дефиниција простих речи била би:

4. Уколико се у грађењу речи користе и суфиксација и префиксација, тај се начин творбе речи назива:

5. Најмањи заједнички део речи који чува значење речи назива се:
6. Скуп речи са истим кореном чини:

7. Начин грађења речи у којем једна врста речи прелази у другу врсту речи је:

8. Означи просте речи:

9. Који називи држава одсликавају творбу речи претварањем:

10. Обележи реченице у којима препознајеш примере настале творбом претварањем:
11. Обележи изведене речи:

12. Наставци за облик речи су исто што и наставци за грађење речи.

13. Које су речи добијене простим срастањем две речи:

14. Означи речи добијене слагањем речи, али помоћу спојног вокала О/Е:

15. Префикси су по врсти речи најчешће:
16. У речима ЦВЕТНИЦА, РАСЦВЕТАТИ СЕ, ЦВЕТИЋ и ЦВЕТАЊЕ корен речи је

17. Које су речи настале комбинованом творбом:

18. У речи ДОКТОРСКИ творбена основа је:

19. Означи исправан граматички наставак у примеру ПРИЈАТЕЉИЦАМА

20. Реч ПРАВДОЉУБИВ настала је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста