Придеви

Придеви: врсте, граматичке категорије (вежбање за осми разред)

1. Придеви стоје уз ___________ и ближе одређују њене _______________ .

2. Избаци уљеза:

3. Означи реченицу са описним придевом:

4. Колико градивних придева има у следећем примеру: Пожелео је да проба шећерну вуну иако је знао да неће више моћи да се увуче у своје кожно одело и да тако буде испаљен из гвозденог топа.

5. Предња врата, доњи зубићи, унутрашњи џеп - ово су по врсти _______________ придеви.
6. Прошле године на дневном реду седнице није било расправа о будућем статусу - питам се због чега је то тако?! Број временских придева у датој реченици је:

7. Граматичке категорије придева су:

8. Слагање придева са именицом у роду, броју и падежу назива се:

9. У којој реченици придев није у функцији именског дела именског предиката:

10. У којој реченици придев није у функцији атрибута:
11. Означи придеве који у компаративу имају јотовање:

12. Која три придева у компаративу имају наставак -ШИ:

13. Како гласи компаратив придева ВИСОК

14. Означи придеве који немају компарацију:

15. Које гласовне промене уочаваш у компаративу женског рода придева ЖАЛОСТАН:
16. Највећи број придева гради компаратив помоћу наставка:

17. Исправно написане синтагме су:

18. Присвојни придев од властите именице Ђорђе гласи:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста