Именске и непроменљиве врсте речи, 8. разред – тест (А група)

Именске и непроменљиве врсте речи, 8. разред – тест (А група)

Језичка култура – тест

Језичка култура (осми разред)

Глаголски облици (8.р.) – тест

Резултат теста

1. Означи низ глаголских именица:

2. Именице плуралија тантум су:

3. Само једна именица има облик множине - означи је:

4. Означи реченицу у којој је употребљена придевска општа заменица:

5. Која реченица је правилно написана:
6. Ко је теби рекао да ћу ја поклонити некоме своју матурску хаљину? Колико има заменица у наведеном примеру:

7. Означи низ градивних придева:

8. Означи само исправно написане реченице:

9. Компаратив придева лош гласи:

10. Означи исправно написан датум:
11. Револуција се одиграла MDCCCLXXXIX године. Које се године одиграла револуција:

12. Исправно написани примери су:

13. "Јуче је падала јака киша. Иван је брзо корачао, али је тамо стигао скроз мокар. Сестра му се гласно смејала." Колико има прилога у датој реченици:

14. "Преда мном је лежао пас са подсеченим ушима. Тихо се завукао под сто, лижући ране. Без гласа је гледао право у мене." Колико има предлога у датом тексту:

15. Шта није речца:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ