Језичка култура (осми разред)

Језичка култура (осми разред)

Реченични чланови

Песници и дела – тест

Резултат теста

1. Обележи карактеристике говорног језика:

2. Одреди врсту писаног стила који препознајеш у тексту:

3. Који писани стил препознајеш у тексту?

4. Изабери карактеристику која се не односи на репортажу:

5. У реченици „Веома узбудљива и неизвесна фудбалска утакмица” препознајеш:
6. Који функционални стил уочаваш у песми Мике Антића?

7. На слици је приказана _________ за одређени производ који упућује потрошача на постојање тог производа.

8. Јована Станковић из Ниша станује у улици Јована Поповића бр. 10. Она треба својој другарици Јасмини Вуковић, која живи у Беогрду у Македонској улици бр.18, да уплати 2400 динара. У коју од понуђених празнина ћеш уписати Јасминине податке?

9. У пољу „сврха уплате” налазиће се подаци о:

10. Речи „глава, рука, крило” су:
11. У следећим примерима обележи једнозначне речи:

12. У реченици „Ти си од данас глава ове куће” уочаваш:

13. У примеру „Школа је на екскурзији” уочаваш:

14. Код метонимије појмови не морају бити у непосредном контакту.

15. Издвој примере у којима уочаваш метафору:
16. Обележи реченичне парове у којима уочаваш употребу хомонима:

17. Речи као што су „блогерка, лобирање, блокбастер” спадају у:

18. Архаизми су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ