Оксиди неметала и киселине – тест

Оксиди неметала и киселине – тест

Раздвајање састојака смеше – тест

Масти и уља – тест

Sastavljanje jednačina hemijskih reakcija – test za 8. razred

Резултат теста

1. Који од наведених оксида не реагује ни са водом, ни са базом, ни са киселином? (више тачних одговора)

2. Оксиди неметала у реакцији са водом граде:

3. Који оксид је плаве боје?

4. Дата реакција представља сагоревање сумпора при чему он гори:

5. На слици се налази:
6. Зашто киселине представљају електролите?

7. Сулфатна киселина има:

8. Fe + 2HCl —› FeCl2 + H2, дата реакција представља:

9. Која од наведених киселина је кисеонична?

10. У којем је од наведених оксида азота валенца азота IV?
11. Реакцијом киселог оксида и базе настаје:

12. Шта је суви лед?

13. Анхидрид киселине N205 је:

14. Неметал има више алотропских модификација, жуте је боје, има један електрон више од фосфора. Реч је о:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ