Elementi atomske i nuklearne fizike – test (8. razred)

Elementi atomske i nuklearne fizike – test (8. razred)

Sličnu proveru u Wordu  formatu možete preuzeti na linku ispod.

Elementi atomske i nuklearne fizike – test (8. razred)

Резултат теста

next

1. Po Džozef Džon Tomasovoj teoriji atom se sastoji od:

2. Po Tomasovoj teoriji atomsko jezgro se sastoji od:

3. Protoni su _____naelektrisane čestice a elektroni _____ naelektrisane čestice. Ta količina naelektrisanja naziva se _____.

4. Hemijske osobine elemenata određene su brojem protona u jezgru atoma, koji se naziva _______broj.

5. Maseni broj se obeležava sa ___ a redni(atomski ) broj sa____.
6. Ukupni broj protona i neutrona u jezgru atoma naziva se ____.

next

7. Na fotografiji je prikazan

8. Svaki atom možemo da prikažemo pomoću X____, Z_____,A______.

9. Atomi nekog hemijskog elementa mogu da imaju različit broj neutrona i nazivaju se_____.

10. U prirodi se spontano dešavaju procesi u kojima se atomska jezgra transformišu emitujući pri tome elementarne čestice i elektromagnetno zračenje. Tu pojavu naučnica Marija Kiri je nazvala_____.
11. Vreme za koje se početni broj radioaktivnih jezgra smanji na polovinu naziva se _______.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ