Акценат – теорија (акценти, генитивни знак, проклитике, енклитике, неакцентоване дужине)

Акценат – теорија (акценти, генитивни знак, проклитике, енклитике, неакцентоване дужине)

Гласовне промене – тест

Историја и развој српског језика – тест

Падежи и значења падежа – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Акценат је:

2. Акценти у речи стоје:

3. Акценти се разликују:

4. Српски језик укупно има:

5. Овим знаком / се обележава:
6. Једно од правила акцентовања гласи: последњи слог у речи...

7. Једносложне речи имају само:

8. На првом слогу вишесложних речи могу да стоје...

9. На унутрашњим слоговима вишесложних речи могу стајати:

10. Неакцентоване дужине долазе...
11. Генитивни знак је:

12. Генитивни знак стоји:

13. У српском језику постоје и речи које немају свој акценат и зову се:

14. У проклитике убрајамо:

15. У енклитике спадају:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста