Uloga i značaj ćelijskih organela

Uloga i značaj ćelijskih organela

1. Kako se naziva jedrov materijal?

2. ___________ povećava površinu ćelije.

3. Ćelije se _____ po veličini, obliku i ulogama koje vrše.

4. Koje su uloge ćelijske membrane?

5. Ćelijska membrana je ______ propustljiva.
6. Funkcije organela su:

7. _____ stvaraju proteine.

8. Svaku ćeliju obavija:

9. Citoplazma je sačinjena od:

10. Koje organele imaju ulogu u deobi ćelije?
11. Svaku ćeliju ispunjava ________.

12. U citoplazmi se nalaze:

13. U kojoj organeli se nalazi genetički materijal?

14. Ćeliju je otkrio:

15. Po čemu su ćelije slične?
16. Koja organela ima ulogu u ćelijskom disanju?

17. _____ razlažu krupne molekule.

18. Goldžijev aparat ima ulogu u:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста