Метали, оксиди и хидроксиди метала – контролни задатак

Резултат теста

1. Прелазни метали су:

2. Колики је масени удео алуминијума у Земљиној кори?

3. У кљовама се налази једињење:

4. Цинк је један од метала који може да се сече ножем.

5. Који метал има магнетне особине?

6. Који од наведених метала се чува у петролеуму?

7. Зашто се метали називају изразити или типични?

8. Када се запали на ваздуху јавља се блештави пламен, реч је о:

9. Формула доломита је:

10. Један метал није сребрнастосиве боје. Тај метал је:

11. Разлагањем цинк-хидроксида настаје:

12. Како настаје рђа?

13. Бронза је легура која поред бакра садржи:

14. Жарењем алуминијума настаје:

15. Електролитичком дисоцијацијом калцијум-хидроксида настаје:

16. Користи се за добијање сапуна, беле је боје, чврстог агрегатног стања. Реч је о:

17. Које валенце може да има гвожђе у једињењу које гради?

18. Базни оксиди су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ