Примена линеарних неједначина

Резултат теста

1. Обим правоугаоника чија је једна страница 6cm мањи је од обима квадрата странице 4cm. Колика може бити ширина правоугаоника(изражена природним бројем)?

2. Две ивице квадра су 12cm и 9cm. Ако је збир свих ивица тог квадра мањи од збира свих ивица коцке чија је ивица дужине 12cm, колика може бити трећа ивица квадра c?

3. За које вредности променљиве x ће разлика израза 2-1,2x и 0,5x-6,5 бити позитивна?

4. Двострука разлика половине непознатог броја и броја 2 није мања од трећине збира тог броја и броја 2. Ком скупу припада непознати број?

5. Трећина непознатог броја увећана за 1,2 мања је од 2,5. Који бројеви x испуњавају овај услов?




6. Да би се направио воћни коктел треба сипати 1/10 чаше лимуновог сирупа, 1/10 чаше Гренадин сирупа и толико тоника да не пређе 4/5 чаше (да би стао лед). Колико највише тоника треба сипати?

7. Одредити x тако да вредност израза (x-2)²-(x+1)² не буде већа од 2x-4.

8. Природни бројеви који су решења неједначине (x-1)/3-x+(x+1)/2≥-1 су:

9. За које вредности параметра m једначина mx+3=2 има негативно решење?

10. За које вредности параметра p ће решење једначине 2x-3=px-4 бити позитивно?




ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ