Неметали – тест

Неметали – тест

Класификација органских једињења – тест

Метали у неживој и живој природи – тест

Смеше – тест

Резултат теста

1. Grafit je:

2. Beli fosfor se čuva pod vodom.

3. Na slici je dat sumpor. Šta od ponuđenih tvrđenja odgovara sumporu?

4. Hemijska formula za vodu je:

5. Atomski kiseonik koji nastaje reakcijom hlora i vode naziva se....
6. Sumpor ima hemijski simbol:

7. Koji od ponuđenih elemenata umosimo kada dišemo?

8. Ugljenik ima hemijski simbol:

9. Označi nemetal koji provodi struju:

10. Elementi 16. grupe nazivaju se ...
11. Koji od ponuđenih elemenata ima hemijski simbol H?

12. Hemijsko svojstvo nemetala je....

13. Označi nemetale:

14. Hemijski simbol za kiseonik je:

15. Grafit je čist ugljenik, nalazi se u olovci. Koje tvrđenje odgovara grafitu?
16. Koji od ponuđenih nemetala je tečan?

17. Koji od ponuđenih elemenata ulaze u sastav vode:

18. Koji od ponuđenih nemetala je čvrstog agregatnog stanja?

19. Koji od ponuđenih nemetala se koristio kao bojni otrov u Prvom svetskom ratu?

20. Koji od ponuđenih nemetala se koristi kao raketno gorivo?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ