Test opšte informisanosti – osmi razred

Test opšte informisanosti – osmi razred

Резултат теста

1. Voću ne pripada?

2. Ko polaže Hipokratovu zakletvu?

3. Koji je najmanji prirodni broj?

4. Ako kažemo "on živi od svojih 10 prstiju" upotrebili smo stilsku figuru:

5. Ko je bio vrhovni bog u grčkoj mitologiji?
6. Biljka sa slike je:

7. Najmanja država na svetu je:

8. Rimski broj MMXIV jednak je arapskom broju:

9. Reč ADEKVATAN znači:

10. Kako se prenosi reč BRATSTVO kad se nalazi na kraju reda?
11. Najveći ljudski organ je:

12. Zemlja sa slike je:

13. Koja grupa je univerzalni davalac krvi?

14. Manastir sa slike je:

15. Reč AVLIJA je:
16. Najviši planinski vrh Srbije je:

17. Na koje pitanje odgovara nominativ?

18. Tiraž je:

19. Viminacijum je:

20. Ličnost sa slike je:
21. -(- (- (- (- 4) ) ) ) =

22. Koliko ima vrsta reči u srpskom jeziku?

23. Pesmu "Plava grobnica" napisao je:

24. U kom evropskom gradu je živeo Vuk Karadžić?

25. Čiji lik se nalazi na novčanici od 500 dinara?
26. Konj Aleksandra Makedonskog se zvao...

27. Roman "Deobe" napisao je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ