Zaštita ličnih podataka – test za 8. razred

Zaštita ličnih podataka – test za 8. razred

Otvoreni podaci

Резултат теста

1. Lični podaci su svi podaci koji se odnose na osobu čiji se identitet njihovim korišćenjem može direktno ili indirektno utvrditi.

2. Obično se radi o podacima koji se svakodnevno koriste u aktivnostima kao što su:

3. Sve informacije kojima se može utvrditi identitet jednog lica, smatraju se podacima o ličnosti.

4. U lične podatke spadaju:

5. Deljenje ličnih podataka putem interneta, povećalo je mogućnost za zloupotrebu i iskorišćavanje privatnosti dece.
6. Podaci mogu ostati na internetu veoma dugo i ne možemo znati ko ih sve može videti i na koji način će ih iskoristiti.

7. Šta je to digitalni trag?

8. Kako nastaje digitalni trag?

9. Brisanjem ili uklanjanjem sadržaja na internetu digitalni trag ipak ostaje sačuvan na nekom od računara povezanih na internetu.

10. U podešavanju programa može se podesiti da veb-sajtovi pamte informacije tokom pregledanja, ali da kolačići budu automatski izbrisani pri zatvaranju tog programa.
11. Često de dešava da odrasli svojim ponašanjem u digitalnom okruženju krše pravo deteta na privatnost.

12. Ujedinjene nacije su koje godine usvojile Univerzalnu Deklaraciju o ljudskim pravima, koja važi i danas?

13. Najvažniji međunarodni dokument kojim se štiti prava deteta jeste Konvencija o pravima deteta.

14. Krešenje prava dece na internetu nastaje kao posledica izloženosti:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ