Izrada, pokretanje i upravljanje robotima – test (8.r.)

Izrada, pokretanje i upravljanje robotima

Резултат теста

1. Robot je:

2. Primenjena tehnička nauka koja se bavi projektovanjem, proizvodnjom i primenom robota naziva se:

3. Računar namjenjen i prilagođen upravljanju robotom nazivamo:

4. Pre pokretanja robota, čovek u njegov računar unosi:

5. Podela robota: (najčešće u 2 grupe)
6. Robote proektovane za potpuno samostalno izvođenje njihovih radnih procesa nazivamo:

7. Uređaji koji prepoznaju određene promene u okolini (promene svetlosti, temperature, zvuka...) nazivaju se:

8. Mobilni robot:

9. Manipulativni robot:

10. Prostor u kojem se giba prihvatnica robota (prihvaća predmete ili alat) naziva se:
11. Krajnjem izvršniku mora omogućiti izvođenje potrebnih gibanja i i njegovo precizno postavljanje u zadane položaje:

12. Na modelu robotske ruke krajnji izvršnik ima oblik:

13. Dva su osnovna oblika gibanja robota:

14. Najčešće vrste pogona robota su:

15. Obležja radnog prostora robota i njegovih gibanja zajedničkim imenom nazivamo:
16. Robotska kolica najčeće pokreću:

17. Napajanje elektromotora školskih robota električnom energijom je najčešće iz:

18. Elektromagnetni pogon se često primjenjuje u:

19. Precizan redosled radnji po kojem robot izvršava postavljeni zadatak naziva se:

20. Za programiranje robota služimo se različitim programskim jezicima.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ