Izrada, pokretanje i upravljanje robotima

Izrada, pokretanje i upravljanje robotima

Резултат теста

1. Mobilni robot:

2. Dva su osnovna oblika gibanja robota:

3. Robotska kolica najčeće pokreću:

4. Uređaji koji prepoznaju određene promene u okolini (promene svetlosti, temperature, zvuka...) nazivaju se:

5. Primenjena tehnička nauka koja se bavi projektovanjem, proizvodnjom i primenom robota naziva se:

6. Najčešće vrste pogona robota su:

7. Napajanje elektromotora školskih robota električnom energijom je najčešće iz:

8. Podela robota: (najčešće u 2 grupe)

9. Precizan redosled radnji po kojem robot izvršava postavljeni zadatak naziva se:

10. Prostor u kojem se giba prihvatnica robota (prihvaća predmete ili alat) naziva se:

11. Za programiranje robota služimo se različitim programskim jezicima.

12. Manipulativni robot:

13. Obležja radnog prostora robota i njegovih gibanja zajedničkim imenom nazivamo:

14. Elektromagnetni pogon se često primjenjuje u:

15. Na modelu robotske ruke krajnji izvršnik ima oblik:

16. Pre pokretanja robota, čovek u njegov računar unosi:

17. Računar namjenjen i prilagođen upravljanju robotom nazivamo:

18. Robote proektovane za potpuno samostalno izvođenje njihovih radnih procesa nazivamo:

19. Krajnjem izvršniku mora omogućiti izvođenje potrebnih gibanja i i njegovo precizno postavljanje u zadane položaje:

20. Robot je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ