Падински процеси и рељеф настао деловањем текуће воде

Падински процеси и рељеф настао деловањем текуће воде

1. Најзаступљенији еолски облици рељефа у Србији су лесне заравни и ______.

2. Како се назива Делиблатска пешчара?

3. Која ерозија је направила водопад?

4. Највећи кањон у Србији се назива ________ кањон.

5. На којој планини се налази једино крашко поље Србије?
6. Узрок стварања клизишта може бити и човек.

7. Најпознатије земљане пирамиде или главуци у Србији се називају:

8. Госпођин вир је део:

9. У долини Пећког ледника данас је ______ клисура.

10. На којој планини се налази водопад Јеловарник?
11. Већина ледничких језера смештена је у цирковима.

12. Акумулативни облици речне ерозије у Србији су:

13. Појам "богињави крас" први је увео:

14. У којим речним долинама су створени укљештени меандри?

15. Прерасти или "камени мостови" се налазе у долини реке Вратне.
16. Са које планине се у прошлости спуштао Сиринићки ледник?

17. Која ерозија је направила јаму?

18. Облици ледничке ерозије се јављају на Фрушкој гори.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста