Кретање броја становника и њихов просторни размештај, природно кретање становништва

Кретање броја становника и њихов просторни размештај, природно кретање становништва

1. Општине са највећом густином у Србији су:

2. Најчешћи узроци добровољних миграција становништва су економске природе.

3. Републички завод за ______ обавља попис становништва.

4. Природни прираштај се изражава у:

5. ________ је друштвена наука о становништву.
6. Податке о броју становника добијамо на основу _______ који спроводи Републички завод за статистику.

7. Како се израчунава природни прираштај?

8. Уколико је број становника наше земље према последњем попису 7 186 862 (без КиМ), а површина 88 499км², колика је густина насељености?

9. _______ представљају промену места боравка становника.

10. Када је извршен први велики попис становништва у Србији?
11. Попис планиран за 1941. годину није одржан. Који историјски догађај је проузроковао одлагање овог пописа?

12. Почевши од 1991. године број становника се у Републици Србији _______.

13. На простору АП Косово и Метохија природни прираштај је:

14. Колико износи стопа природног прираштаја у Србији за 2019. годину, ако је стопа наталитета износила 9,3‰, док је стопа морталитета износила 14,6‰?

15. ________ је опадање броја становника одређене територије.
16. Које податке добијамо пописима становништва?

17. Од чега зависи густина насељености?

18. Динарском струјом обухваћено је пресељаваље становништва из Црне Горе, високе Херцеговине и југозападне Србије у:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста