Кретање броја становника и њихов просторни размештај, природно кретање II

Кретање броја становника и њихов просторни размештај, природно кретање II

1. _______ кретање представља промену броја становника у односу на њихово миграторно кретање.

2. Демографска појава везана за нагли пораст становника у кратком временском периоду назива се демографска _________.

3. Узроци опадања природног прираштаја су:

4. Која је просечна старост становништва у Србији?

5. Ако посматрамо простор Косова и Метохије број становника после Другог светског рата увећао се:
6. Природни прираштај на територији Републике Србије је:

7. ______ кретање становника представља биолошку репродукцију становника.

8. Морталитет представља број _______ у току једне године.

9. Кретање становништва може бити:

10. Наталитет представља број _____ у току једне године.
11. Које су области у Србији са негативним природним прираштајем?

12. Бела куга је смањење броја становника због недовољног прираштаја становника.

13. Да ли је по попису становника у 18. и 19. веку након бројних сукоба које је имала наша држава број становника:

14. Због негативног природног прираштаја током дужег временског периода, долази до:

15. Према проценама из 2019., природни прираштај имају:
16. Колико просечно становника живи у сеоским насељима у Србији?

17. Природни прираштај се израчунава као ______ између наталитета и морталитета.

18. _______ представља повећање или смањење броја становника на некој територији.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста