Mehanički rad, energija, snaga – test

Mehanički rad, energija, snaga – test

Резултат теста

1. Mehanički rad se obeležava slovom

2. Rad sile je pozitivan ako sila deluje:

3. Pri slobodnom padu rad sile zemljine teže je

4. Rad sile trenja je

5. Kojom formulom se izračunava kinetička energija tela?
6. Kada telo tone koja sila vrši negativan rad?

7. Kada telo pada tada:

8. Kinetička energija tela se ne menja:

9. Formula za izračunavanje potencijalne energije je:

10. Kamion i automobil se kreću istom brzinom. Ko ima veću kinetičku energiju?
11. Šta od ponuđenih situacija ima potencijalnu energiju?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ