Mehanički rad, energija, snaga – test

Mehanički rad, energija, snaga – test

START QUIZ