Четворострана призма – тест (8.р.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Четворострана призма – тест (8.р.)

Резултат теста

1. Израчунати површину и запремину четворостране призме чија је основа ромб са дијагоналама d₁=6 cm и d₂=8cm, а висина призме је једнака основној ивици.

2. Површина основе правилне четворостране призме је 36cm², а дијагонала бочне стране је 10. Израчунати површину омотача те призме.

3. Колико изнoси површина коцке чија је ивица 4cm?

4. Израчунати дужину дијагонале правилне четворостране призме ако је њена запремина 512cm³, а висина 8cm .

5. Одреди запремину правилне четворостране призме ако је дијагонала бочне стране 13cm, а основна ивица призме 12cm.
6. Ивице квадра су три узастопна природна броја, а његова запремина је 720сm³. Израчунај површину тог квадра.

7. Израчунати површину правиле четворостране призме чија је запремина 144 cm³, а висина 4cm.

8. Основна ивица правилне четворостране призме је 4сm, а висина 8сm. Израчунај површину и запремину тe призме.

9. Колико кубних метара воде стане у базен који је дугачак 25m, широк 15m, а дубок 2m?

10. Површина основе (базе) правилне четворостране призме износи 81cm², а површина призме је 522cm³. Израчунај запремину призме.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ