Језера Србије, заштита вода и заштита од вода

Језера Србије, заштита вода и заштита од вода

1. У коју врсту загађења спада термално загађење?

2. Бројем 8 на фотографији изнад означено је:

3. На фотографији изнад је бројем 2 означена:

4. Завојско језеро је:

5. Природно језеро на највишој надморској висини је:
6. Језера Србије смо поделили на:

7. Који тип језера није заступљен у Србији?

8. Бројем 3 на фотографији изнад означена је:

9. На фотографији изнад је бројем 1 означен:

10. Бројем 4 на фотографији изнад означена је:
11. У коју групу спада Завојско језеро?

12. Највеће вештачко језеро у Србији је:

13. Два основна елемента сваког језера су:

14. Зворничко језеро се налази на току реке:

15. Којој класи загађености припада река Дунав?
16. Крашке облике рељефа делимо на ерозивне и _______.

17. Разлози за изградњу вештачких језера су:

18. Еолска језера на територији Србије су:

19. Крашка језера се формирају у вртачама, увалама и крашким пољима.

20. Како се зову језера настала радом ветра?
21. Ледничка језера у Србији су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста