Mera kiselosti rastvora – pH vrednost – test za 8.razred

Mera kiselosti rastvora – pH vrednost – test za 8.razred

Валенца – тест

Врсте хемијских формула – тест

Супстанце са јонском и ковалентном везом – тест

Резултат теста

1. Kiselost (baznost) rastvora zavisi od?

2. Vodeni rastvor koji sadrži više H+ jona nego OH- jona je?

3. Rastvor u kome ima više OH- jona je?

4. Rastvor koji sadrži jednak broj H+ i OH- jona je?

5. Koliki jedinica ima skala pH vrednosti?
6. Kada je pH vrednost jednaka 7, kakav je vodeni rastvor?

7. Kada je pH vrednost rastvora kisela, u kom intervalu na skali se ona nalazi?

8. Kiselinsko-bazni indikatori su?

9. Koja je pH vrednost čiste vode?

10. Dopuni sledeću rečenicu: Supstanca koja je bazna ima ______ pH od supstance koja je kisela.
11. Ako je pH vrednost 9,0 onda je taj rastvor?

12. Koji prirodni proizvodi su bazni?

13. Na osnovu date slike, odrediti da li je rastvor bazan, kiseo ili neutralan?

14. Kiselina je supstanca koja oslobađa koje jone?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ