Говорна култура – тест

Говорна култура – тест

„Труба“, Момчило Настасијевић – тест

Транскрипција – тест

Писци и дела – тест

Резултат теста

1. Којим функционалним стилом је писан следећи текст: Заштитник грађана је независан државни орган који штити права грађана и контролише рад органа државне управе, органа надлежног за правну заштиту имовинских права и интереса Републике Србије, као и других органа и организација, предузећа и установа којима су поверена јавна овлашћења.

2. Прочитај текст на слици и одреди којим функционалним стилом је писа

3. Прочитај текст о јахти. Одреди главну сврху наведеног текста. Главна сврха текста је да

4. Којим стилом је написан следећи текст: Једино што могу сам признати то је да нисам волео школу, и кад сам могао да се извучем да не одем, било је то за мене право уживање. Једанпут ме заболео зуб, и то ме је одистински заболео, и образ ми се чак надуо, па ме мајка није пустила у школу. То ми се необично допало, и отада кога год у кући заболи зуб, ја не одем у школу. Заболи оца зуб, ја не одем; заболи мајку зуб, а ја опет не идем. Професори ми, међутим, нису уважили то што ја због туђих зуба не долазим у школу, него ми бележили изостанке, и казнили ме. И тако сам ја, ни крив ни дужан, а због туђих зуба страдао

5. Којим функционалним стилом је написан следећи текст: Неки непрелазни глаголи, одн. нека њихова ужа значења, постајали су и прелазни: горети (ватра гори, непрел.) – горети угаљ, горети свећу (прел.); или су добиjали, одн. појачавали формалне ознаке прелазности, тј. стицали различите акузативске додатке који нису објекатске природе; понекад и обратно, неки прелазни глаголи постајали су и непрелазни: прећи ливаду (прел.) – прећи (болест је већ прешла, непрел.), што је далеко ређа појава.
6. Пажљиво прочитај текст са слике и одреди којим функционалним стилом је написан текст.

7. Којим функционалним стилом је написан текст са слике.

8. Којим функционалним стилом је написан текст са слике.

9. Којим стилом је написан следећи текст: Пријављивање за овогодишњу сезону летњих кампова код нас и у свету почело је крајем марта и до сада се, како сазнајемо од организатора у удружењу „Младих истраживача Србије“, пријавило већ 430 младих. Има још око 1.700 слободних места, а пријављивање је отворено до попуне кампова

10. Обележи поље у којем је текст написан научним стилом:
11. Пажљиво прочитај текст са слике и препознај како се зове функционални стил којим је написан.

12. Пажљиво прочитај текст са слике и препознај како се зове функционални стил којим је написан.

13. У поље предвиђено за одговор унеси назив функционалног стила са слике.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ