Nasleđivanje i evolucija – test (8.r.)

Nasleđivanje i evolucija

1. Šta je prikazano na slici iznad?

2. Fosili se:

3. Koja osobina je rezultat evolutivne prilagođenosti kod ježa?

4. Šta je dovelo do pojave različitih oblika kljunova zeba sa Galapagosa? Sve vode poreklo od jedne vrste.

5. Život je prvo nastao na:
6. Nosilac naslednog materijala je _____.

7. Koji evolutivni mehanizam je osnova evolutivnih promena u populaciji?

8. Promene u životnoj sredini mogu dovesti do novih adaptivnih rešenja populacije.

9. Čarls Darvin se bavio proučavanjem gena.

10. Sazrevanje i plodonošenje plodova ima:
11. Šta od navedenog je karakteristika mejoze?

12. Polno se razmnožavaju:

13. Polne ćelije nastaju mitozom.

14. Odrasla jedinka leptira nastaje nepotpunom metamorfozom.

15. Nasledni materijal sadrži:
16. Funkcija genetičkog materijala je:

17. Geni se prenose:

18. Nasledni materijal od kog se stvaraju hromozomi je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста