Nasleđivanje i evolucija

Nasleđivanje i evolucija

1. Šta je prikazano na slici iznad?

2. Koji evolutivni mehanizam je osnova evolutivnih promena u populaciji?

3. Fosili se:

4. Život je prvo nastao na:

5. Nasledni materijal sadrži:

6. Nosilac naslednog materijala je _____.

7. Šta je dovelo do pojave različitih oblika kljunova zeba sa Galapagosa? Sve vode poreklo od jedne vrste.

8. Polno se razmnožavaju:

9. Čarls Darvin se bavio proučavanjem gena.

10. Nasledni materijal od kog se stvaraju hromozomi je:

11. Polne ćelije nastaju mitozom.

12. Funkcija genetičkog materijala je:

13. Sazrevanje i plodonošenje plodova ima:

14. Odrasla jedinka leptira nastaje nepotpunom metamorfozom.

15. Šta od navedenog je karakteristika mejoze?

16. Promene u životnoj sredini mogu dovesti do novih adaptivnih rešenja populacije.

17. Geni se prenose:

18. Koja osobina je rezultat evolutivne prilagođenosti kod ježa?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста