Nasleđivanje i evolucija – test (8.r.)

Nasleđivanje i evolucija

1. Šta je dovelo do pojave različitih oblika kljunova zeba sa Galapagosa? Sve vode poreklo od jedne vrste.

2. Šta je prikazano na slici iznad?

3. Nosilac naslednog materijala je _____.

4. Polne ćelije nastaju mitozom.

5. Čarls Darvin se bavio proučavanjem gena.

6. Polno se razmnožavaju:

7. Koji evolutivni mehanizam je osnova evolutivnih promena u populaciji?

8. Funkcija genetičkog materijala je:

9. Promene u životnoj sredini mogu dovesti do novih adaptivnih rešenja populacije.

10. Šta od navedenog je karakteristika mejoze?

11. Nasledni materijal od kog se stvaraju hromozomi je:

12. Nasledni materijal sadrži:

13. Sazrevanje i plodonošenje plodova ima:

14. Život je prvo nastao na:

15. Fosili se:

16. Odrasla jedinka leptira nastaje nepotpunom metamorfozom.

17. Geni se prenose:

18. Koja osobina je rezultat evolutivne prilagođenosti kod ježa?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста