Миграциони процеси

Миграциони процеси

Миграциони процеси II

1. Истакнути географ Јован Цвијић је на основу узрока, бројности и правца кретања миграција, издвојио __старе миграционе струје на Балканском полуострву које су се десиле у периоду у периоду између 14. и 19. века.

2. У 6. веку пре нове ере, на ове просторе се досељавају ______ који су доминантни до данашњег дана.

3. Узроци миграција су најчешће економске природе.

4. Становништво четврте струје која је прешла Саву и Дунав населило је простор данашње:

5. Учесници у миграцијама зову се _______.
6. _______ миграције се одвијају у оквиру једне државе.

7. Насилно протеривање проузроковано ратним дешавањима на некој територији назива се ________.

8. Култура Лепенског вира, касније Старчевачка и Винчанска култура, показују контакт са другим културама које су мигрирале из:

9. Друга велика сеоба Срба десила се 1739. године под вођством:

10. Исељавање становништва са Косова и Метохије ка Сави и Дунаву десило се за време две велике сеобе Срба.
11. ________ струја кретала се долином Јужне и Велике Мораве и спајала се са косовско метохијском струјом.

12. _______ струја обухватала је простор између Скадра, Косовске и Метохијске котлине и Зете.

13. Прва велика сеоба Срба десила се:

14. Досељавање становништва на одређену територију називамо _______.

15. Миграциони процеси или сеобе представљају ______, односно просторно кретање становништва.
16. Динарска миграциона струја најинтензивнија је била током:

17. Како се назива најсевернији град који је масовно насељен Србима током историјских миграција?

18. ______ миграције су усмерене ка другим државама.

19. Особа која је насилно протерана се у демографији назива _______.

20. Исељавање становништва са одређене територије називамо:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста