Миграциони процеси II

Миграциони процеси II

1. Након НАТО агресије (1999.) долази до новог таласа досељавања српског народа са простора:

2. Након Другог светског рата становништво са простора Војводине које је насељено за време колонизације од стране Аустроугарске се иселило и то највише становника _______ националности.

3. У 20. веку, у периоду између два светска рата, у нашој земљи забележена су емиграциона кретања ка:

4. Током грађанског рата и распада СФР, Србију је населио велики број српских избеглица из бивших република као последица егзодуса.

5. ''Одлив мозгова'' као последицу има:
6. У привременим миграцијама на простору Србије учествују:

7. Пољопривредно најразвијеније регије наше земље су:

8. ________ подразумева смањење броја становника у сеоским срединама и то најчешће младих, а са тим и опадање броја деце.

9. Појава да велики број образованих људи напушта Србију назива се:

10. Почетком 21. века миграције са простора наше државе покренуте су углавном из ______ разлога.
11. Избаци уљеза:

12. Млађа популација због посла и бољих услова за живот напушта мање средине и насељава градске области. Из тих разлога дешава се:

13. Услед деоба српског становништва на Косово и Метохију се досељавају:

14. Код сталних дневних миграција учествују:

15. Највећи талас досељавања у Србију десио се након пада Српске Крајне 1995. године.
16. Дневне миграције могу бити сталне и _______.

17. Који су узроци миграција село-град?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста