Електрично поље – контролни задатак

Резултат теста

1. Елементарно наелектрисање износи:

2. Процес наелектрисавања тела одвија се:

3. Тела у електричном погледу могу бити:

4. Тела се могу наелектрисати:

5. Количина наелектрисања је мера наелектрисаности тела.
6. Мерна јединица за количину наелектрисања је:

7. Уређај којим се утврђује да ли је тело наелектрисано назива се:

8. Количина наелектисања се мери електрометром.

9. Интензитет електричне силе сразмеран је количинама наелектрисања тела, а обрнуто сразмеран квадрату њиховог растојања.Реч је о:

10. Извор електричног поља је:
11. Јачина електричног поља бројно је једнака интензитету електричне силе која делује на јединично наелектрисање у посматраној тачки.

12. Мерна јединица за јачину електричног поља је:

13. Правац и смер вектора јачине електричног поља поклапају се са правцем и смером електричне силе која делује на позитивно пробно наелектрисање.

14. Вектор јачине хомогеног електричног поља:

15. Електрични потенцијал једнак је:
16. Мерна јединица за потенцијал је:

17. Електрични напон између две тачке електричног поља једнак је разлици потенцијала тих тачака.

18. Мерна јединица за напон је:

19. Рад електричне силе при померању наелектрисаног тела из једне у другу тачку поља једнак је производу количине наелектрисања тела и електричног напона између тих тачака.

20. Јачина хомогеног електричног поља једнака је:
21. Муња је:

22. Најефикаснију заштиту од удара грома пружају:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ