Električne mašine – Test za 8. Razred

Резултат теста

1. Električne mašine su:

2. Uređaji u kojima se električna energija pretvara u mehaničku ili obrnuto su:

3. Osnovna dela električne mašine su:

4. Svaka električna mašina može da radi i kao generator i kao elektromotor.

5. Prema vrsti električne struje, električne mašine se dele na:
6. Uređaj čiji je zadatak da povisi ili snizi naizmenični napon je:

7. Označite sliku na kojoj se nalazi asinhroni elektromotor:

8. Označite sliku na kojoj se nalazi univerzalni elektromotor:

9. Kada su u pitanju trofazni tranformatori, oni imaju tri primara i tri sekundara.

10. Linijski motor je motor kod koga rotor ne rotira, več se kreće u liniji.
11. Jednofazni transformatori imaju dva namotaja izolovane bakarne žice koje se nazivaju primar i sekundar.

12. Motor koji može da se priključi i na jednosmerni i na naizmenični izvor napajanja je:

13. Motor kod koga rotor, koji je stalni magnet, može da se pomera u malim koracima od nekoliko stepeni je?

14. Mali transformatori imaju napon od nekoliko volti, dok veliki (energetski transformatori) od nekoliko stotina hiljada volti.

15. Da bi generator proizvodio električnu energiju potrebno je da se rotor obrće pomoću neke pogonske mašine kao što su turbine ili motori SUS.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ