Elektroenergetski sistem – test za 8. razred

Osnovni simboli u elektrotehnici – Test za 8. Razred

Резултат теста

1. Јedan od oblika energije koji se proizvodi dejstvom elektromagnetskog polja na naelektrisanje је?

2. Energija u prirodi postoji u različitim oblicima a to su:

3. Čovek najčešće koristi toplotnu, mehaničku i električnu energiju, pa je često neophodno da se raspoloživa energija transformiše u potreban oblik.

4. Zakon o održanju energije glasi da se energija ne može:

5. Zakon o održanju energije glasi da se energija može samo pretvarati iz jednog oblika u drugi.
6. Električna energija se ne može direktno dobiti iz mehaničke, hemijske i svetlosne energije.

7. U praksi se najčešće primenjuje električna energija.

8. Električna energija se primenjuje u:

9. Pomoću električne energije:

10. Koje su prednosti električne energije u odnosu na ostale oblike energije:
11. U nekim oblastima je racionalnije koristiti druge oblike energije (pogonski motor automobila koristi benzin, u toplanama se koristi ugalj i dr.).

12. Da bi električni prijemnici (uređaji, sprave, mašine) mogli da rade, moraju biti priključeni na izvor električne energije.

13. Elektrane i prenosne električne mreže su povezane u jedan jedinstven elektroenergetski sistem.

14. Električna instalacija?

15. Prenosna električna mreža?
16. Mesto proizvodnje elelektrične enenergije je?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ