Словенски језици – тест

Словенски језици – тест

Творба речи – тест

Гласови – тест

Књижевно-теоријски појмови (1. део)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Настави низ пољски, чешки....

2. Обележи називе нeсловенских језика.

3. Поред словенских, романских, германских језика, у индоевропске језике спадају и неки појединачни језици:

4. Словеначки језик спада у:

5. Старословенски језик спада у:
6. Најбројнију групу словенских језика чине:

7. Индоевропска породица језика се развила из:

8. Словенска језичка заједница се распала на три скупине:

9. Бугарски језик спада у:

10. Прајезик свих Словена је:
11. Наведи словенске језике који су најсроднији украјинском језику.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ