Словенски језици – тест

Словенски језици – тест

Творба речи – тест

Гласови – тест

Књижевно-теоријски појмови (1. део)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Словенска језичка заједница се распала на три скупине:

2. Настави низ пољски, чешки....

3. Старословенски језик спада у:

4. Прајезик свих Словена је:

5. Обележи називе нeсловенских језика.
6. Наведи словенске језике који су најсроднији украјинском језику.

7. Најбројнију групу словенских језика чине:

8. Словеначки језик спада у:

9. Поред словенских, романских, германских језика, у индоевропске језике спадају и неки појединачни језици:

10. Бугарски језик спада у:
11. Индоевропска породица језика се развила из:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ