Словенски језици – тест

Словенски језици – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Наведи словенске језике који су најсроднији украјинском језику.

2. Старословенски језик спада у:

3. Словенска језичка заједница се распала на три скупине:

4. Бугарски језик спада у:

5. Прајезик свих Словена је:

6. Настави низ пољски, чешки....

7. Словеначки језик спада у:

8. Индоевропска породица језика се развила из:

9. Поред словенских, романских, германских језика, у индоевропске језике спадају и неки појединачни језици:

10. Обележи називе нeсловенских језика.

11. Најбројнију групу словенских језика чине:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ