Стилске фигуре – тест (8. разред)

Стилске фигуре – тест (8. разред)

Књижевне врсте – провера

Непроменљиве речи – тест (8.р.)

Глаголи, 8. разред – тест (Б група)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Алитерација је стилска фигура

2. "Тих дана је обноћ у торовима БЛЕЧАЛО благо, торске су се љесе болно, као да ЦВИЛЕ,ШКРИПЈЕЛЕ , чобани су снивали немиле и чудесне снове, а пси су око торова некако тужно, претужно УРЛИКАЛИ И ЗАВИЈАЛИ као гладни курјаци усред зиме на планини". Обележене речи представљају стилску фигуру коју називамо

3. Одреди која је правилна комбинација стилских фигура које препознајеш у датим стиховима. "Ово ми је пришапнула једна дугорепа птица, Брбљива, свезнајућа, прозрачна као светлост".

4. Други назив за контраст је антитеза.

5. "СЛАН И МОДАР МИРИС прољетњега мора". Пример је за стилску фигуру коју називамо синестезија.
6. Састоји се од питања, негативног одговора и правог одговора. Најчешће се налази на почетку песме и својствена је народној поезији. Назива се _________ антитеза.

7. Наш се живот одвија у ВИРТУЕЛНОЈ СТВАРНОСТИ. Подвучена стилска фигура је __________.

8. "Као и магле што су лебделе ниско, над пољанама и нестајале иза њих, раскидаше се, у њиховим мислима, и слике њихових жена и деце". Поређење појачава слику:

9. Употребом асонанце постиже се еуфонија - милозвучност.

10. У драми "Јазавац пред судом" Петра Кочића, Давид Штрбац користи иронију:
11. Прочитај стихове Оскара Давича и одреди једну стилску фигуру за коју се НЕ НАЛАЗИ одговарајаући пример у стиховима: "Песмо тужна, мека си милошта што плаче као крв грожђа, као суза мошта, као онај пољубац, онај мирис перја што утка у гугутање своје гугутка".

12. У песми "Ропство Јанковић Стојана", цео наведени одељак: "Вила гњиздо тица ластавица, вила га је за девет година, а јутрос га поче да развија, долети јој сив зелен соколе од столице цара честитога па јој не да гњиздо да развија." представља пример стилске фигуре коју називамо

13. Симбол има више значења садржи прикривени смисао. Међу понуђеним речима одабери три које представљају разрешење симбола плаво.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ