Logičke izjave i logičke funkcije – test

Logičke izjave i logičke funkcije – test

Резултат теста

1. Ovo je tablica istinosti logičkog sklopa.

2. Ukoliko povežemo tj.kombinujemo logičke izjave, one postaju određeni logički:

3. Koji veznik povezuje logičke izjave kada je reč o disjunkciji?

4. Koji je osnovni element matematičke logike?

5. Označi istinitost ili lažnost logičke izjave: Kopaonik je planina.

6. Označi osnovne logičke sklopove.

7. Ako je u logičkoj izjavi tvrdnja lažna, možemo je označiti:

8. Koje pravilo važii za funkciju negacije?

9. Kako nazivamo operaciju A\cdot B A⋅B ?

10. Istinitu logičku izjavu možemo još označiti kao:

11. Na koja dva načina kraće označavamo istinitu logičku izjavu?

12. Da li je lizjava 'Ko drugim jamu kopa sam u nju pada.' logička izjava?

13. Operator I daje istinu samo ako

14. Funkciju čija je vrednost suprotna vrednosti varijable nazivamo:

15. Ovo je tablica istinosti logičkog sklopa.

16. Na koja dva načina kraće označavamo lažnu logičku izjavu?

17. Kod funkcije negacije (NOT) vrednost varijable B je:

18. Rezultate odnosa u funkcijama možemo prikazati u tablicama _____________________:

19. Koja slika predstavlja tablicu istinitosti za operator NE?

20. Koja od sledećih tvrdnji nije logička izjava?

21. Koje pravilo važi za funkciju konjunkcije?

22. Logičke izjave su

23. Operator ILI daje laž samo ako

24. ''Ako prođem s odličnim uspehom i uzornim vladanjem, upisat ću srednju školu koju želim'' naziva se:

25. Logička izjava je tvrdnja koja može biti:

26. Logička izjava Windows XP < Windows 7 znači:

27. Logička varijabla C će biti istinita ako je bilo koja od varijabli A i B istinita. Ovakva funkcija ima naziv disjunkcija ili ILI (OR).

28. Koja je od sledećih izjava lažna?

29. Logičke varijable su zamene za određene logičke izjave. Kada izvodimo operacije nad varijablama nastaju logičke

30. Ovo je tablica istinosti logičkog sklopa

31. Izjavu: ''Ja sam najsretniji čovek na svetu'' ne možemo smatrati logičkom tvrdnjom jer je ona:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ