Logičke izjave i logičke funkcije – test (8.r.)

Logičke izjave i logičke funkcije – test

Резултат теста

1. Logička izjava je tvrdnja koja može biti:

2. Istinitu logičku izjavu možemo još označiti kao:

3. Ako je u logičkoj izjavi tvrdnja lažna, možemo je označiti:

4. Izjavu: ''Ja sam najsretniji čovek na svetu'' ne možemo smatrati logičkom tvrdnjom jer je ona:

5. Ukoliko povežemo tj.kombinujemo logičke izjave, one postaju određeni logički:
6. Funkciju čija je vrednost suprotna vrednosti varijable nazivamo:

7. ''Ako prođem s odličnim uspehom i uzornim vladanjem, upisat ću srednju školu koju želim'' naziva se:

8. Logičke varijable su zamene za određene logičke izjave. Kada izvodimo operacije nad varijablama nastaju logičke

9. Logička varijabla C će biti istinita ako je bilo koja od varijabli A i B istinita. Ovakva funkcija ima naziv disjunkcija ili ILI (OR).

10. Rezultate odnosa u funkcijama možemo prikazati u tablicama _____________________:
11. Logičke izjave su

12. Logička izjava Windows XP < Windows 7 znači:

13. Koja je od sledećih izjava lažna?

14. Koja od sledećih tvrdnji nije logička izjava?

15. Označi istinitost ili lažnost logičke izjave: Kopaonik je planina.
16. Kod funkcije negacije (NOT) vrednost varijable B je:

17. Ovo je tablica istinosti logičkog sklopa

18. Ovo je tablica istinosti logičkog sklopa.

19. Ovo je tablica istinosti logičkog sklopa.

20. Označi osnovne logičke sklopove.
21. Da li je lizjava 'Ko drugim jamu kopa sam u nju pada.' logička izjava?

22. Operator I daje istinu samo ako

23. Operator ILI daje laž samo ako

24. Koja slika predstavlja tablicu istinitosti za operator NE?

25. Na koja dva načina kraće označavamo istinitu logičku izjavu?
26. Na koja dva načina kraće označavamo lažnu logičku izjavu?

27. Koje pravilo važii za funkciju negacije?

28. Koje pravilo važi za funkciju konjunkcije?

29. Koji veznik povezuje logičke izjave kada je reč o disjunkciji?

30. Koji je osnovni element matematičke logike?
31. Kako nazivamo operaciju A\cdot B A⋅B ?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ