Ресурси и производња – прво полугодиште – тест

Ресурси и производња – прво полугодиште – тест

Резултат теста

1. Постројења у којима се производи електричан енергија називају се

2. Електране које за свој рад користе обновљиве изворе енергије су:

3. Генератор је машина у којој се електричне енергија трансформише у мехничку енергију, и састоји се од ротора и статора.

4. Трансформација енергије код хидроелектране је следећа:

5. Трансформатор је уређај за трансформацију напона електричне енергије и састоји се од:
6. Део су дистрибутивно-преносне мреже постављене изнад земље и састоје се од решеткасто челичних и армирано бетонских стубова, проводника алучелика и изолатора. То су:

7. ијалично грло не служи за прикључак сијалице у електричну инсталацију.

8. На слици је приказана:

9. Осигурачи штите струјна кола од оптерећења или кратког споја и према конструкцији могу бити:

10. Уређаји за мерење утрошка електричне енргије назива се електрично бројило.
11. Основни елементи једног струјног кола су:

12. Напон између нуле и фазе (R, S, T) у струјном колу је:

13. На слици је приказан?

14. Машине које електричну енергију трансформишу у електричну, али и електричну енергију у механичку називају се:

15. Генератори наизменичне струје према конструкцији могу бити:
16. У електромеханичке апарате и уређаје убрајају се:

17. У електротермичке апарате и уређаје спадају:

18. Биметална трака је део термостата.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ