Poremećaji funkcije nervnog i endokrinog sistema – test (8.r.)

Poremećaji funkcije nervnog i endokrinog sistema

Endokrini sistem i humoralna regulacija

Poremećaji funkcije nervnog i endokrinog sistema II

1. Periferni nervni sistem sastoji se od cerebrospinalnog i vegetativnog nervnog sistema.

2. U sastav perifernog nervnog sistema ulaze nervi i _______.

3. ________ nervni sistem integriše informacije koje prima iz spoljašnje sredine.

4. Kičmena moždina je kod kičmenjaka zaštićena:

5. Pod uticajem parasimpatičkog nervnog sistema rad želuca, gušterače i creva je ______.
6. Nervni sistem grade:

7. Nervni sistem čoveka se deli na centralni i ________.

8. Kičmenu moždinu čini:

9. Šta je na fotografiji iznad označeno brojem 4?

10. Sa obe strane kičmene moždine, kroz otvore na kičmenim pršljenovima, izlazi po jedan par nerava. Koliko pari nerava je u pitanju?
11. Označiti ulogu simpatičkog nervnog sistema:

12. Šta je na fotografiji iznad označeno brojem 1?

13. Pod uticajem simpatičkog nervnog sistema dolazi do ______ lučenja pljuvačke.

14. Centralni nervni sistem se sastoji od:

15. _______ su skupovi nervnih ćelija koji leže van CNS.
16. Označiti ulogu parasimpatičkog nervnog sistema:

17. CNS koordiniše i utiče na pokretanje svih delova tela kod bilateralno simetričnih životinja, odnosno svih višećelijskih životinja, osim:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

7