Kvadar – test (8. razred)

Kvadar – test (8. razred)

Резултат теста

1. Izbaci uljeza:

2. Baza tela NE MOŽE biti

3. Kvadar ima sve ivice jednake dužine.

4. Formula za izračunavanje površine kocke:

5. Kvadar je uspravna prizma koja u bazi ima
6. Crvenom bojom označena je

7. Zapremina kvadra je proizvod dužine, širine i visine kocke.

8. Crvenom bojom istaknute su

9. Formula za zapreminu kvadra je:

10. Koliko litara vode stane u akvarijum dug 5 dm, širok 3 dm i visok 2 dm?
11. Označi SVE merne jedinice za zapreminu.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ