Врсте речи – тест

Врсте речи – тест

Резултат теста

1. Kojoj врсти речи припада oзначена реч у реченици? Ако ме KO буде тражио, нека ме сачека.

2. Означи реченицу у којој подвучени глагол има граматички исправан облик.

3. Категорије РОДА, БРОЈА и ПАДЕЖА имају:

4. У датом низу речи само једна је променљива. Која?

5. У наведеној реченици означи придев. Сјајно сија сјајно сунце.

6. Шта је од наведених речи ИМЕНИЦА?

7. У следећој реченици означи именицу средњег рода у облику множине. У пољима сунцокрета има много корова ове године.

8. Промена ГЛАГОЛА по ЛИЦИМА и ВРЕМЕНИМА назива се...

9. Реч ГЛАГОЛ није глагол него је...

10. Збирни број од броја ШЕСТ гласи...

11. Заменица НИКО у дативу једнине гласи ________.

12. Речи као што су НА, У, ПО, ПОД, УЗ, НИЗ, ПРЕД називају се:

13. Који је први степен поређења? (..., компаратив, суперлатив)

14. Промена речи по ПАДЕЖИМА назива се _______.

15. У датом низу речи једна реч не припада истој групи као остале. Означи ту реч.

16. Именице као што су ТЕЛАД, ЦВЕЋЕ, СНОПЉЕ, ЖБУЊЕ, ДЕЦА називају се...

17. Речи ЧЕЖЊА, МИСАО, ЉУБАВ, РАДОСТ припадају __________ именицама.

18. Међу овим придевима само један је градивни. Који?

19. Придеви стоје уз именице. Које речи најчешће стоје уз глаголе и ближе их одређују?

20. Међу овим именицама само једна је заједничка. Која?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ