Врсте речи – тест

Врсте речи – тест

Резултат теста

1. Именице као што су ТЕЛАД, ЦВЕЋЕ, СНОПЉЕ, ЖБУЊЕ, ДЕЦА називају се...

2. Шта је од наведених речи ИМЕНИЦА?

3. Збирни број од броја ШЕСТ гласи...

4. Kojoj врсти речи припада oзначена реч у реченици? Ако ме KO буде тражио, нека ме сачека.

5. Промена речи по ПАДЕЖИМА назива се _______.
6. Међу овим придевима само један је градивни. Који?

7. Заменица НИКО у дативу једнине гласи ________.

8. Категорије РОДА, БРОЈА и ПАДЕЖА имају:

9. Придеви стоје уз именице. Које речи најчешће стоје уз глаголе и ближе их одређују?

10. У датом низу речи једна реч не припада истој групи као остале. Означи ту реч.
11. Речи ЧЕЖЊА, МИСАО, ЉУБАВ, РАДОСТ припадају __________ именицама.

12. Означи реченицу у којој подвучени глагол има граматички исправан облик.

13. У наведеној реченици означи придев. Сјајно сија сјајно сунце.

14. Реч ГЛАГОЛ није глагол него је...

15. Који је први степен поређења? (..., компаратив, суперлатив)
16. Речи као што су НА, У, ПО, ПОД, УЗ, НИЗ, ПРЕД називају се:

17. У следећој реченици означи именицу средњег рода у облику множине. У пољима сунцокрета има много корова ове године.

18. Међу овим именицама само једна је заједничка. Која?

19. Промена ГЛАГОЛА по ЛИЦИМА и ВРЕМЕНИМА назива се...

20. У датом низу речи само једна је променљива. Која?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ