Prizma – test (8. razred)

Testove u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listići).

Prizma – test

Резултат теста

1. Ako je površina jedne strane kocke 9 cm², kolika je površina kocke?

2. Dužine ivica kvadra su 3 cm, 4 cm i 12 cm. Tada je površina kvadra i dužina njegove dijagonale

3. Jedna ivica kvadra je 7 cm, a razmera druge dve ivice je 3:5 3:5 . Ako je zapremina kvadra 420 cm² , tada je površina kvadra

4. Površina osnove pravilne trostrane prizme je 16√3 cm², a visina prizme je 4 cm. Površina omotača je

5. Data je pravilna šestostrana prizme osnovne ivice 5 cm i visine 6 cm . Površina i zapremina ove prizme je
6. Data je pravilna četvorostrana prizma čija je dijagonala dužine 4√6 ​cm, a dijagonala osnove dužine 4 √ 2 cm . Zapremina ove prizme je

7. Zbir dužina svih ivica jednakoivične trostrane prizme iznosi 18 cm. Površina ove prizme je

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ