Музичка култура – класицизам и романтизам – тест

Музичка култура – класицизам и романтизам – тест

Резултат теста

1. Који период обухвата класицизам?

2. Ко су најзначајнији представници ове епохе?

3. Инструментални облици класицизма су:

4. Који од задатих примера је вокално - инструментални облик класицизма:

5. За који састав је написана симфонија?
6. Који инструменти сачињавају гудачки квартет?

7. Шта је Солистички концерт?

8. За који инструмент је најчешће писана соната?

9. Шта је БУФО ОПЕРА?

10. Који период обухвата романтизам?
11. Шта је то солистичка музика?

12. Шта је СОЛО ПЕСМА ?

13. Шта је ПРОГРАМСКА а шта АПСОЛУТНА музика?

14. Који је најзначајнији облик програмске музике?

15. Које се ново музичко занимање појављује у доба романтизма?
16. Ко су најзначајнији представници романтизма?

17. Симфонија бр. 40 коју је написао ВА Моцарт спада у АПСОЛУТНУ МУЗИКУ.

18. "Влтава" - коју је написао Б. Сметана је ПРОГРАМСКА КОМПОЗИЦИЈА.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ