Srbija pod turskom vlašću

Srbija pod turskom vlašću

Резултат теста

1. Osnovu turskog feudalnog društva činio je:

2. Zašto su Turci podelili Srbe u mnogo sandžaka?

3. Ko je bio vođa u Velikoj seobi Srba i koje godine je to bilo?

4. Zašto je despot Djuradj Branković morao je da izgradi novu prestonicu?

5. Obaveze srpskog seljaka prema turskoj državi bile su:

6. Bitka kod Angore odigrala se?

7. Koja mitropolija se izdvaja iz Pećke Patrijaršije i postaje centar Srba posle Seoba?

8. Sin kneza Lazara bio je?

9. Despot Stefan Lazarević je svoju prestonicu prebacio iz Kruševca u __________.

10. Srpsku vojsku u bici na Kosovu predvodio je?

11. Ko postaje stub očuvanja srpskog nacionalnog identiteta pod Turcima?

12. Koje su posledice turskih osvajanja?

13. Ko je nasledio despota Stefana?

14. Despot Stefan Lazarević napisao je delo?

15. Stefan Lazarević je titulu despota dobio od:

16. Najveća teritorijalna jedinica u turskom administrativnom uređenju je?

17. Koje godine je bila Marička bitka i kada je umro car Uroš?

18. Koje godine je ukinuta Pećka Partrijaršija?

19. Kako se zovu oružane jedinice otpora Srba protiv Turaka?

20. Kada je pala Srpska Despotovina?

21. Gde su poginuli braća Mranjavčević?

22. Središte Resavske škole nalazilo se u manastiru?

23. Koja oblast se priključila Despotovini, te je ona dobila izlaz na more?

24. Kosovska bitka odigrala se?

25. Ko je predvodio Drugu seobu Srba?

26. Koje godine je obnovljena Pećka patrijaršija?

27. Kakav su status Srbi imali u turskoj državi?

28. Zašto su Tuci spalili mošti Svetog Save?

29. Koja srpska princeza je morala da ode u harem sultana Bajazita?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ