Srbija pod turskom vlašću

Srbija pod turskom vlašću

Резултат теста

1. Ko postaje stub očuvanja srpskog nacionalnog identiteta pod Turcima?

2. Zašto je despot Djuradj Branković morao je da izgradi novu prestonicu?

3. Osnovu turskog feudalnog društva činio je:

4. Obaveze srpskog seljaka prema turskoj državi bile su:

5. Koja mitropolija se izdvaja iz Pećke Patrijaršije i postaje centar Srba posle Seoba?

6. Koja oblast se priključila Despotovini, te je ona dobila izlaz na more?

7. Koje su posledice turskih osvajanja?

8. Zašto su Turci podelili Srbe u mnogo sandžaka?

9. Kada je pala Srpska Despotovina?

10. Gde su poginuli braća Mranjavčević?

11. Ko je nasledio despota Stefana?

12. Zašto su Tuci spalili mošti Svetog Save?

13. Despot Stefan Lazarević napisao je delo?

14. Srpsku vojsku u bici na Kosovu predvodio je?

15. Sin kneza Lazara bio je?

16. Despot Stefan Lazarević je svoju prestonicu prebacio iz Kruševca u __________.

17. Središte Resavske škole nalazilo se u manastiru?

18. Koja srpska princeza je morala da ode u harem sultana Bajazita?

19. Koje godine je ukinuta Pećka Partrijaršija?

20. Najveća teritorijalna jedinica u turskom administrativnom uređenju je?

21. Ko je bio vođa u Velikoj seobi Srba i koje godine je to bilo?

22. Kako se zovu oružane jedinice otpora Srba protiv Turaka?

23. Koje godine je obnovljena Pećka patrijaršija?

24. Bitka kod Angore odigrala se?

25. Stefan Lazarević je titulu despota dobio od:

26. Kosovska bitka odigrala se?

27. Ko je predvodio Drugu seobu Srba?

28. Kakav su status Srbi imali u turskoj državi?

29. Koje godine je bila Marička bitka i kada je umro car Uroš?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ