Srbija pod turskom vlašću

Srbija pod turskom vlašću

Резултат теста

1. Ko je bio vođa u Velikoj seobi Srba i koje godine je to bilo?

2. Koje godine je bila Marička bitka i kada je umro car Uroš?

3. Despot Stefan Lazarević je svoju prestonicu prebacio iz Kruševca u __________.

4. Središte Resavske škole nalazilo se u manastiru?

5. Najveća teritorijalna jedinica u turskom administrativnom uređenju je?
6. Koje su posledice turskih osvajanja?

7. Ko je nasledio despota Stefana?

8. Zašto su Tuci spalili mošti Svetog Save?

9. Ko postaje stub očuvanja srpskog nacionalnog identiteta pod Turcima?

10. Kakav su status Srbi imali u turskoj državi?
11. Gde su poginuli braća Mranjavčević?

12. Kosovska bitka odigrala se?

13. Ko je predvodio Drugu seobu Srba?

14. Koja srpska princeza je morala da ode u harem sultana Bajazita?

15. Bitka kod Angore odigrala se?
16. Srpsku vojsku u bici na Kosovu predvodio je?

17. Stefan Lazarević je titulu despota dobio od:

18. Kada je pala Srpska Despotovina?

19. Koje godine je obnovljena Pećka patrijaršija?

20. Zašto su Turci podelili Srbe u mnogo sandžaka?
21. Zašto je despot Djuradj Branković morao je da izgradi novu prestonicu?

22. Koja mitropolija se izdvaja iz Pećke Patrijaršije i postaje centar Srba posle Seoba?

23. Obaveze srpskog seljaka prema turskoj državi bile su:

24. Koje godine je ukinuta Pećka Partrijaršija?

25. Despot Stefan Lazarević napisao je delo?
26. Sin kneza Lazara bio je?

27. Kako se zovu oružane jedinice otpora Srba protiv Turaka?

28. Koja oblast se priključila Despotovini, te je ona dobila izlaz na more?

29. Osnovu turskog feudalnog društva činio je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ