Električna struja, II deo – test (8. razred)

Električna struja, II deo – test (8. razred)

Sličnu proveru u Wordu  formatu možete preuzeti na linku ispod.

Električna struja – test (8. razred)

Резултат теста

1. Električna struja brojno je jednaka _____________ koje protekne kroz poprečni presek provodnika u ________.

2. Specifična otpornost je karakteristika supstance od koje je __________napravljen.

3. Jedinica specifične otpornosti _______.

4. Električni provodnici su materijali koji ______provode električnu struju dok su električni izolatori _______provodnici struje.

5. Omov zakon za deo strujnog kola glasi:
6. Jedinica za rad električne struje u nekom delu kola je _____.

7. Snaga električne struje jednaka je ______ napona i električne struje.

8. Jedinica za snagu je ______.

9. Džul - Lencov zakon glasi: Količina toplote koja se oslobodi u provodniku kroz koji protiče električna struja brojno je jednak ________ električne struje, _________ i ______.

10. Ekvivalentna električna otpornost redno vezanih otpornika jednaka je ______ njihovih pojedinačnih otpornosti.
11. Kod paralelne veze otpornika _______vrednost ekvivalentne otpornosti jednaka je zbiru recipročnih vrednosti njihovih pojedinih otpornosti.

12. Kako se zove tečnost koja provodi struju?

13. Nosioci struje u gasovima jesu ________

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ